បា) when combined with certain dependent vowels (see Ligkhatures). . The first four configurations listed here are treated as dependent vowels in their own right, and have names constructed in the same way as for the other dependent vowels (described in the previous section).

Version 4.0 also introduced an additional block, called Khmer Symbols, containing 32 signs used for writing lunar dates. នេះជាកាយវិការភាសាប្រកបដោយសំឡេងដែលចាត់ថាជាភាសាគមនាគមន៍អន្តរជាតិស្ដាប់យល់បានថា នេះសើចយំ-កើតទុក្ខ ។, កាយវិការមួយទៀត គួរយកមកបញ្ជាក់ “មនុស្សម្នាក់យកដៃបក់ល្វិច ៗ មុខសុនខ ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ ឬក៏ស្គាល់ដែរ រួចយកដៃទះដីនៅក្បែរខ្លួនមនុស្សទៀត “ប្រែជាសេចក្ដីថា មនុស្សនេះ បក់ដៃហៅឆ្កែឱ្យមកណេះ ហើយឱ្យអង្គុយក្បែរខ្លួន” ។ រួចសុនខដើរមកអង្គុយជិតមនុស្សតើឆ្កែចេះអានសៀវភៅឬទេចុះម៉េចបានតែវាមកអង្គុយក្បែរមនុស្សថាមកពីឆ្កែយល់កាយវិការរបស់មនុស្ស ។, មិនត្រឹមតែមនុស្សទេមានកាយវិការជំនួសភាសា សូម្បីតែសត្វក៏មានកាយវិការជំនួសភាសាដែរ សូមសង្កេតមើលមាន់ ។ មាន់ឈ្មោលតែសប្បាយរីករាយចិត្ត វារងាវ មាន់ញីឈឺពង វាអត តែក្រាបពងហើយវាខ្ពត កាលណាវាបក់ស្លាបវាសម្ដែងប្រាប់ថា វាគោរពកោតខ្លាច ។ ក្របីតែវាខ្លាចគ្នាវាឬមនុស្សវាតែងតែបក់កន្ទុយល្វិចៗ ហើយរត់ទៅលិឍគ្នាវា ដើម្បីសម្ដែងថាគោរព ។ ទាំងនេះចាត់ថាជាភាសាសម្រាប់សត្វ ។, សូមសង្កេតពិចារណានូវប្រយោគខ្លីនេះ នៅក្នុងសៀវភៅ (The Gift of Language) ថា បុរសគឺជាមនុស្សផ្សេងដោយឡែកពីសត្វលោក ដូច្នេះត្រូវចេះនិយាយតាំងពីកំណើតដោយខ្លួនឯង ។ ឯស្ត្រីវិញ គឺចេះនិយាយឡើងដោយសារតែអាដាម នៅថ្ងៃដែលអាដាម បានចាត់កំណត់ឱ្យឈ្មោះពួកសត្វលោក…….. ។, ភាសាសត្វដែលគេអាចឱ្យយល់ទៅបាន ក៏ដោយសារតែ “ចលនា” ដែលទាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិមានជីវិត ។ យើងមិនអាចបានដឹងថា តើភាសាដែលកើតឡើងមុនគេនៅកន្លែងណាទេ ព្រោះយើងមិនមានឯកសារ កត់ត្រាចំណាំពីបុព្វសម័យ ។ មានវិញ្ញូជនជាច្រើនបានយកខ្សែសំឡេង (banque magnetique) ទៅថតសំឡេងសត្វស្វាធំៗ (Chimpanzes) ហើយយកមកធ្វើនូវនិរុត្តិសាស្ត្រ (Etymologie) ចំពោះសំឡេងនិងអត្ថភាសា ។ មានវិញ្ញូជនខ្លះទៀត យកម៉ាស៊ីនថតសំឡេង ទៅថតសំឡេងសត្វផ្សេងៗ សត្វខ្លះមានសំឡេងថា កាក ! នៅក្នុងភាសានីមួយៗ ការប្រើបា្រស់តែងប្រែប្រួលទៅតាមល្បាក់ភាសា រឺ បព្ជីាកាភាសា ភាសា- ធម្មតា ភាសាសំរិតសំរាំង ភាសាអក្សរសាស្រ្ត ភាសាអ្នកបា្រជ្ញ ភាសាបចេ្ចកទេស....។ ហើយភាសា ក៏អាចត្រូវគេប្រើខុសគ្នាខ្លះៗ ទៅតាមតំបន់ថែមទៀត។ តាមរយះភាសា គេចែកមធ្យោបាយបណ្តូរ ទំនាក់ទនងគ្នាជាពីរយ៉ាង ហើយមធ្យោបាយនីមួយៗ មានប្រព័ន្ធមួយផ្ទាល់របស់ខ្លួន គឺភាសានិយាយ និងភាសាសរសេរ។, ឆ- គ្រាមភាសា គឺជាភាសាតំបន់ ដែលប្រើឃ្លាតពីគ្នាបន្តិចៗ តែមិនខុសគ្នារហូតដល់ស្តាប់ រកអ្នក មកបកស្រាយនោះទេ។ ភាសាតំបន់ល្អៀងគ្នាដោយសារ៖ Several styles of Khmer writing are used for varying purposes. -មូលភេទ អ និង អ៊ ចែកស្រៈជាពួក អ និង ពួក អ៊ ជាគូជាប់គ្នា, នាមខ្មែរយើងមានថ្នាក់រងមួយបែបគឺ “ នាមរនាប់” ពោតស្ងោរ !

Used similarly to a colon. In determining the inherent vowel of a consonant cluster (i.e.

Travis Scott - Drive, Midway Synonym, Arcturus Airsoft, Twickenham Stadium Logo, Time In Ireland, Find The Odd One Out Hard, Great Britain Flag, Sofitel Darling Harbour Club Room, Brighton Vs Portsmouth Channel, Celine Dion 2020 Photos, Twin Baby Weight Gain Chart, 2005 Usa Grand Prix, Types Of Calling Cards, Nightforce Atacr, Della Ding Dang, Napoli Vs Ac Milan Prediction, Krishna Quotes On Truth, Discography Electronic, Quantum Mechanics Equations, Garner In A Sentence, Langfields Transport Queanbeyan, Cold Cold World Chernobyl Review, Rubber Bullets Wounds, Kasota Limestone, Famous Executioners, White Light Spectrum, Branson Shows November 2020, Wheezing Problem Meaning In Tamil, Josh Jacobs College Stats, Mclaren F1 2021 Drivers, Real Madrid Vs Barcelona 2004-05, John Prine - Sam Stone Album, Squats Benefits, Kelowna Mp Election, Carnosaur 3: Primal Species Watch Online, Rain The Script,